Online Marketing Services

SEO, SMM, YouTube, AdWords, AdSense

Digital Marketing Tools

Online Booking & Reservation, Design, Chat & More
More than 120 projects accomplished!
0 +

Meet Our Marketing Team

Meet Our Technical Team

Get Internationally Certified!

DM Consulting in Authorized OMCP Training Provider.

Digital Marketing Full Classroom Course

Interested?
Armine Nareh-Asryan
Armine Nareh-Asryan
Read More
I took part in SEO training by DM Consulting in March this year. The course was the most productive for me. The bummer was that I did not have a clue what SEO was all about, lol. My interest was in content writing, and I looked at things from that perspective. The course gave me an understanding why the hell people are asking for keywords from me! It was one of the most effective courses I have ever taken part! Recommend!
Narine Galstyan
Narine Galstyan
Read More
One of the best trainings I have ever attended and would recommend to both beginners and those who want to get deeper dive into the world of SEO. An excellent program and training that was practical and focused. I was inspired to see first results of SEO on my web site during the course. I was also provided with a big toolbox that would guide me throught the whole process of SEO. Excellent trainer who made the learning enjoyable and gave real examples to back up the theory. Many years of experience on her shoulders.
Aida Mukuchyan
Aida Mukuchyan
Read More
Շնորհակալություն DM Consulting և Simple Solutions – Web Development & More ընկերություններին նման պրոֆեսիոնալ, հետաքրքիր ու հագեցած դասընթաց կազմակերպելու համար:
Գրետա Հարությունյան
Գրետա Հարությունյան
Read More
2014թ. Մասնակցել եմ DM Consulting ընկերության կողմից կազմակերպվող SEO դասընթացներին: Դասընթացներն անցկացվում էին բարձր որակավորում ունեցող և միջազգային շուկաներում աշխատանքային փորձ ունեցող մասնագետների կողմից, մատուցման և դասընթացի մեթոդիկան բավականին հետաքրքիր էր և հոգնեցնող չէր: Դասընթացի արդյունքում ստացված գիտելիքները արդյունավետ կերպով կիրառում եմ իմ աշխատանքի ընթացքում: Խորհուրդ կտայի մասնակցել DM Consuling ընկերության կողմից կազմակերպվող հետագա դասընթացներին:
Ara Davtyan
Ara Davtyan
Read More
This was the best Training I have ever attended. The training gave me in-depth knowledge about Search engine optimization. I got much more from this course than I expected when my expectations were very high. Gayane is brilliant Online Marketer. And she is one of the biggest reasons that I started my Digital Marketing career. If you’re looking to learn SEO, this is the most complete and well worth course you can find.
Գոռ Կարապետյան
Գոռ Կարապետյան
Read More
DM Consulting կողմից կազմակերպված SEO դասընթացն ավելին էր, քան ակնկալում էի, իմ հետաարրքություն SEO- ի նկատմամբ վերածվեց սիրո: Շատ շնորհակալ եմ Գայանե Դալլաքյանին հոգատար, պրոֆեսիոնալ և մոտիվացնող վերաբերմունքի համար:
Աննա Մկրտչյան
Աննա Մկրտչյան
Read More
Կարծում եմ SEO-ն, որպես մասնագիտություն, լրացրեց իմ գիտելիքները մարքեթինգի և վաճառքների մեջ։ DM Consulting – ի SEO դասընթացի արդյունքում և օպտիմալացրեցի Եվրոբազայի կայքը, և արդեն եռակի ավելացել են այցերը, բոլոր ապրանքների անուններով, մեր նկարները առաջին դիրքերում են, կայքն ունի նպատակային այցելուներ, ովքեր մեզ դիմում են, թե՛ ապրանքների պատվիրման, թե՛ խանութ այցելելու և տեղում գնումներ կատարելու համար։ Նաև կարողանում եմ արդեն Google Analytics -ում և Google Webmaster -ում տեսնել մեր կայքի դիրքերը և սեգմենտավորել մեր այցելուներին։ Դեռ զգում եմ, որ շատ բան կա հասկանալու, պրակտիկայում կիրառելու։ Բայց տեսնում եմ, որ արդեն կայքը կարողանում եմ գնահատել SEO առավելությունների կամ թերությունների տեսակետից։
Dr. Louise Aznavour
Dr. Louise Aznavour
Read More
We have known Gayane professionally for more than 10 years now having met her at an incubation expo. Her enthusiasm, know-how and persistent professional presence led us to the company she represented. We gave contracts. Under Gayane’s management these contracts came to fruition. Gayane continuously refreshes her abilities and makes sure that she never accepts stagnation. If we could afford her to work in our team, for sure we would steal her away from other companies where she works! We are so glad to know this professional who also happens to insist on creating win-win for all.
Previous
Next